Iartă şi eliberează-te din temniţa trecutului!

iertareaÎngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi” (Coloseni 3:13).
Te invit să mă urmezi într-o vizită la cea mai mare închisoare din lume. De la înfiinţare este suprapopulată. Are mult mai mulţi locatari decât şi-ar putea imagina cineva. Este mereu în criză de paturi, mâncare şi alte resurse. Are cel mai opresiv regim de detenţie din lume. Dacă vei sta de vorbă cu deţinuţii, îţi vor spune că sunt epuizaţi de muncă, subnutriţi şi privaţi de somn. Zidurile între care sunt închişi sunt înalte, reci şi umede. Nu există vreo închisoare în lume care să-i semene. Majoritatea deţinuţilor sunt închişi pe viaţă. Cei mai mulţi nu vor ieşi vreodată de acolo şi nu vor mai şti niciodată ce înseamnă libertatea. Alcatrazul, Tadmorul, Carandirul sau La Sabenta sunt parcuri de joacă pentru copii pe lângă aceasta. Numele ei? Îl poţi vedea deasupra intrării. Pe un suport semicircular deasupra porţii sunt fixate nouă litere din fier turnat care formează cuvântul: NEIERTARE.
Câtă vreme refuzăm să iertăm, ne vedem aruncaţi în temniţa trecutului, acolo unde orice potenţială schimbare devine imposibilă. Îi cedăm ofensatorului, dar şi diavolului, controlul asupra vieţii noastre şi ne osândim singuri la cazna de a îndura în mod repetat ofensa. Prin urmare, iertăm nu doar pentru a ne supune unei legi morale superioare, ci şi pentru liniştea de care avem nevoie. Scriitorul creştin Lewis Smedes, unul dintre oamenii care au înţeles foarte bine subiectul iertării, observa că: „Prima şi, de cele mai multe ori, singura persoană vindecată datorită iertării este cea care iartă. (…) atunci când iertăm cu toată sinceritatea, semnăm actul de eliberare a unui prizonier, ca apoi să descoperim că prizonierul suntem noi înşine”.

Posted in Devotional | Tagged , , , | Leave a comment

Castles in the Sand – Castele pe nisip

Text şi muzica: Mosie Lister

21-castele-pe-nisip-castles-in-the-sand

Posted in Cântari/Partituri creștine | Tagged , , , | Leave a comment

Dumnezeul meu, cât eşti de bun! – Charles de Foucauld (1858-1916)

Charles-de-Foucauld1 Dumnezeul meu, cât eşti de dumnezeieşte de blând!
Cât eşti de iubitor şi cât eşti de bun!
Odată înviat, primea Ta epifnie a avut ca scop mângâierea sufletelor celor mai întristate de patima şi moartea Ta:

Cu câtă gingăşie Te-ai descoperit Magdalenei,
acestei iubite sfinte, acestei „adoratoare înflăcărate”!
Câtă gingăşie în acel „Marie”!…
Cu ce glas trebuie să fi fost pronunţat!
Şi, în fine, ce tandreţe faţă de noi toţi,
faţă de toţi oamenii din toate timpurile,
în cuvintele pe care le pronunţi:
Mergi şi spune fraţilor Mei…”!
Tu ne numeşti „fraţii Tăi”!
Cât e de dulce acest nume! Cât eşti de bun!

Posted in Devotional | Tagged , , | 2 Comments

Ioan 3:16 – versetul superlativelor

3_16 Despre Ioan 3:16 se spune că este versetul care conţine cele mai multe SUPERLATIVE din întreaga Scriptură. Iată câteva dintre ele :

Cel mai mare motiv: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”
Cel mai mare iubitor: “Dumnezeu”
Cel mai mare gest: “a dat”
Cel mai mare sacrificiu: “pe Fiul Său”
Cel mai mare privilegiu: “oricine crede în El”
Cea mai mare salvare: “să nu piară”
Cea mai simplă condiţie: “a crede”
Cel mai mare dar: “viaţă veşnică”
Cel mai scump cadou: “Isus”
Cel mai nevrednic primitor: “lumea”

Posted in Devotional | Tagged , , , , | Leave a comment

10 diferenţe fundamentale între Lege şi Har

law_of_love7 “Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Duezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală” (Luca 16:16).

Legea ne desparte, ne îndepărtează şi ne izolează de Dumnezeu
Harul ne apropie de Dumnezeu, ne uneşte cu El şi ne alipeşte la El
Legea ne obligă să privim la noi înşine
Harul ne îndeamnă să privim la Dumnezeu
Legea ne obligă să recunoaştem că suntem neputincioşi şi neajutoraţi
Harul ne face să ne încredem în ceea ce Dumnezeu poate şi este dispus să facă
Legea ne face preocupaţi de sine
Harul ne preocupă cu Dumnezeu
Legea ne arată că suntem păcătoşi, nelegiuiţi şi pierduţi
Harul ne descoperă că Dumnezeu este plin de îndurare şi de o dragoste salvatoare
Legea îţi spune: FĂ!
Harul îţi spune: FĂCUT!
Legea ne oferă nelinişte, insatisfacţie, nesiguranţă
Harul ne oferă pace, odihnă şi siguranţă
Legea ne spune să ne temem
Harul ne spune să nădăjduim
Legea ne osândeşte şi pretinde pedepsă, fără milă
Harul aduce mântuire şi oferă îndurare
Legea se aşteaptă la perfecţiune din partea noastră
Harul ne oferă perfecţiunea lui Cristos în schimbul imperfecţiunii noastre

“La fel cum uleiul nu se amestecă cu apa, tot aşa nici harul lui Dumnezeu nu se poate amesteca cu Legea. Nu încercaţi să o faceţi! După cum ne-o demonstrează realitatea peisajului nostru religios, dintr-o astfel de combinaţie s-au născut “monştri”!” (Dale Ratzlaff, Sabbath in Crisis).

Posted in Articole | Tagged , , , , | Leave a comment

A. W. Tozer – Descrierea unui credincios

aw_tozer Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe care niciodată nu L-a văzut; Îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-L poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi; el pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte la alţii, pentru a păstra pentru el. El vede nevăzutul; el aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul!
Ţie ţi se potriveşte o astfel de descriere? Eşti un adevărat credincios?

Posted in Devotional | Tagged , , | 2 Comments

Intimitatea cu Dumnezeu

sa-l cunosc pe el Intimitate cu Dumnezeu!?!
Ce este aceasta? Este posibilă? Cum pot să fiu intim cu cineva pe care nu-L văd, nu-L aud şi nu-L pot atinge?
Termenul „intimitate” vine din latinescul intimare, care înseamnă „a deveni familiar” sau „a cunoaşte foarte bine pe cineva”. Prin urmare, a dezvolta o intimitate reală cu Dumnezeu înseamnă a-L cunoaşte la un nivel atât de profund, încât El să devină tot ceea ce ai nevoie, să fii convins că nu există nimic pe acest pământ care să-ţi aducă mai multă plăcere decât cunoaşterea lui Dumnezeu într-un mod cât mai intim posibil. A cultiva o relaţie de intimitate cu Dumnezeu înseamnă să-ţi doreşti asemenea lui Pavel, „Să-L cunosc/cunoşti pe El [pe Isus Cristos] şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac/te faci asemenea cu moartea Lui” (Filipeni 3:10) şi să ajungi să spui ca Asaf: „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu”.
Te invităm şi te aşteptăm să te alături credincioşilor Bisericii Baptiste „Harul” din Ineu în fiecare duminică de la 10.00 şi de la 18.00 să descoperim împreună cum putem dezvolta intimitatea cu Dumnezeu!

Posted in Uncategorized | Leave a comment