Dumnezeul meu, cât eşti de bun! – Charles de Foucauld (1858-1916)

Charles-de-Foucauld1 Dumnezeul meu, cât eşti de dumnezeieşte de blând!
Cât eşti de iubitor şi cât eşti de bun!
Odată înviat, primea Ta epifnie a avut ca scop mângâierea sufletelor celor mai întristate de patima şi moartea Ta:

Cu câtă gingăşie Te-ai descoperit Magdalenei,
acestei iubite sfinte, acestei „adoratoare înflăcărate”!
Câtă gingăşie în acel „Marie”!…
Cu ce glas trebuie să fi fost pronunţat!
Şi, în fine, ce tandreţe faţă de noi toţi,
faţă de toţi oamenii din toate timpurile,
în cuvintele pe care le pronunţi:
Mergi şi spune fraţilor Mei…”!
Tu ne numeşti „fraţii Tăi”!
Cât e de dulce acest nume! Cât eşti de bun!

Posted in Devotional | Tagged , , | 2 Comments

Ioan 3:16 – versetul superlativelor

3_16 Despre Ioan 3:16 se spune că este versetul care conţine cele mai multe SUPERLATIVE din întreaga Scriptură. Iată câteva dintre ele :

Cel mai mare motiv: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”
Cel mai mare iubitor: “Dumnezeu”
Cel mai mare gest: “a dat”
Cel mai mare sacrificiu: “pe Fiul Său”
Cel mai mare privilegiu: “oricine crede în El”
Cea mai mare salvare: “să nu piară”
Cea mai simplă condiţie: “a crede”
Cel mai mare dar: “viaţă veşnică”
Cel mai scump cadou: “Isus”
Cel mai nevrednic primitor: “lumea”

Posted in Devotional | Tagged , , , , | Leave a comment

10 diferenţe fundamentale între Lege şi Har

law_of_love7 “Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Duezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală” (Luca 16:16).

Legea ne desparte, ne îndepărtează şi ne izolează de Dumnezeu
Harul ne apropie de Dumnezeu, ne uneşte cu El şi ne alipeşte la El
Legea ne obligă să privim la noi înşine
Harul ne îndeamnă să privim la Dumnezeu
Legea ne obligă să recunoaştem că suntem neputincioşi şi neajutoraţi
Harul ne face să ne încredem în ceea ce Dumnezeu poate şi este dispus să facă
Legea ne face preocupaţi de sine
Harul ne preocupă cu Dumnezeu
Legea ne arată că suntem păcătoşi, nelegiuiţi şi pierduţi
Harul ne descoperă că Dumnezeu este plin de îndurare şi de o dragoste salvatoare
Legea îţi spune: FĂ!
Harul îţi spune: FĂCUT!
Legea ne oferă nelinişte, insatisfacţie, nesiguranţă
Harul ne oferă pace, odihnă şi siguranţă
Legea ne spune să ne temem
Harul ne spune să nădăjduim
Legea ne osândeşte şi pretinde pedepsă, fără milă
Harul aduce mântuire şi oferă îndurare
Legea se aşteaptă la perfecţiune din partea noastră
Harul ne oferă perfecţiunea lui Cristos în schimbul imperfecţiunii noastre

“La fel cum uleiul nu se amestecă cu apa, tot aşa nici harul lui Dumnezeu nu se poate amesteca cu Legea. Nu încercaţi să o faceţi! După cum ne-o demonstrează realitatea peisajului nostru religios, dintr-o astfel de combinaţie s-au născut “monştri”!” (Dale Ratzlaff, Sabbath in Crisis).

Posted in Articole | Tagged , , , , | Leave a comment

A. W. Tozer – Descrierea unui credincios

aw_tozer Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe care niciodată nu L-a văzut; Îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-L poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi; el pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte la alţii, pentru a păstra pentru el. El vede nevăzutul; el aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul!
Ţie ţi se potriveşte o astfel de descriere? Eşti un adevărat credincios?

Posted in Devotional | Tagged , , | 2 Comments

Intimitatea cu Dumnezeu

sa-l cunosc pe el Intimitate cu Dumnezeu!?!
Ce este aceasta? Este posibilă? Cum pot să fiu intim cu cineva pe care nu-L văd, nu-L aud şi nu-L pot atinge?
Termenul „intimitate” vine din latinescul intimare, care înseamnă „a deveni familiar” sau „a cunoaşte foarte bine pe cineva”. Prin urmare, a dezvolta o intimitate reală cu Dumnezeu înseamnă a-L cunoaşte la un nivel atât de profund, încât El să devină tot ceea ce ai nevoie, să fii convins că nu există nimic pe acest pământ care să-ţi aducă mai multă plăcere decât cunoaşterea lui Dumnezeu într-un mod cât mai intim posibil. A cultiva o relaţie de intimitate cu Dumnezeu înseamnă să-ţi doreşti asemenea lui Pavel, „Să-L cunosc/cunoşti pe El [pe Isus Cristos] şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac/te faci asemenea cu moartea Lui” (Filipeni 3:10) şi să ajungi să spui ca Asaf: „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu”.
Te invităm şi te aşteptăm să te alături credincioşilor Bisericii Baptiste „Harul” din Ineu în fiecare duminică de la 10.00 şi de la 18.00 să descoperim împreună cum putem dezvolta intimitatea cu Dumnezeu!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bebe Ciauşu – Este Numele tău scris în Cartea Vieţii?

Posted in Video | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mărire Ție, Tu, Cel înviat!

Mărire Ție, Tu, Cel înviat,
Al Tău Nume fie veșnic lăudat!
Noaptea-ntunecoasă viu s-a luminat,
Mâna-Ți glorioasă piatra-a răsturnat.

Mărire Ție, Tu, Cel înviat,
Al Tău Nume fie veșnic lăudat!

Iată mărirea lui Hristos Isus!
El cu mână tare moartea a răpus
Bucură-te, astăzi, tu, al Său popor
Și-L slăvește veșnic pe Învingător!

Ce biruință! Domnul a-nviat!
Cu El prin credință eu am înviat!
De acum ‘nainte, pe deplin al Său
Cânt cu-ntreaga ființă Sfânt Numele Său!

Posted in Uncategorized | Leave a comment