Transformarea (1) – Fluturi sau viermi cu aripi?

metamorfoza in stadii
Când eram mic, eram fascinat să urmăresc omizile care începeau să se înconjoare cu firicele fine de mătase până ajugeau să nu mai fie omizi, ci gogoşi de mătase. După o vreme, prin înţelepciunea Creatorului, gogoaşa aceea de mătase începea să crape câte un pic şi încet, încet ieşea de acolo un fluture. Acest proces de transformare a unui vierme în fluture se numeşte metamorfozare. Este unul dintre cele mai uimitoare procese din întreaga natură. Dintr-o vietate dizgraţioasă, iese, printr-un proces dumnezeiesc, un fluture frumos. Nu ştiam atunci când eram mic că procesul acesta de metamorfozare fusese folosit de scriitorii Bibliei pentru a descrie ceea ce se întâmplă la nivel spiritual în viaţa oamenilor. A fi metamorfozat, înseamnă „a fi schimbat în altceva”, dar nu oricum. Cel mai intersant aspect este că simplul cuvânt, încărcat de semnificaţie de altfel, aduce cu sine ideea că schimbarea vine din interior, nu din exterior. Nu vei putea niciodată să obţii un fluture dintr-un vierme căruia îi lipeşti aripi. Schimbarea trebuie să aibă loc în interiorul gogoşii de mătase.
Grecii foloseau un alt cuvânt extrem de interesant pentru schimbarea care vine din exterior: metaschematizomai şi este tradus prin „modelat” sau „conformat”. Când un creştin se conformează mersului lumii şi împrumută obiceiurile ei, devine modelat de ea. Este fascinat de lume şi ce face ea, aşa că începe să se schimbe, dar schimbarea vine din exterior şi produce viermi cu aripi, nu fluturi. Aceasta nu este metamorfoză, ci mascaradă (prefăcătorie). Este ceea ce spune apostolul Pavel în 1 Cor 11:13: „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători, care se prefac în apostoli ai lui Cristos” (metaschematizomai – se prefac). Oameni care mimează comportamentul creştinilor, dar care nu au avut acea experienţă transformatoare cu Dumnezeu, care sa-i schimbe complet în alte fiinţe, doar se prefac. Imaginea lor exterioară nu se potriveşte cu cea interioară.
Un exemplu perfect de metamorfoză este schimbarea la faţă a Domnului Isus. Textul Biblic spune că: „El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa I-a strălucit ca soarele…”(Mat. 17:2). Termenul folosit de Matei aici pentru „schimbare” este metamorfoumai. Ce au văzut ucenicii când Isus s-a metamorfozat? Au văzut slava lui Dumnezeu. Ioan spune în evanghelia sa, probabil făcând referire retrospectiv la acest eveniment: „Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (1:14), iar Petru, ca unul care a fost şi el de faţă în acea seară, spune: „Am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui” (2 Petru 1:16).
Metamorfozarea lui Isus nu a fost o mascaradă. Schimbarea exteriorului a fost expresia a ceea ce venea din interiorul Său. La o astfel de experienţă suntem chemaţi fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu vrea să ne transforme. Fiecare om este ori transformat din interior, ori modelat la exterior – diferenţa o face închinarea autentică.

This entry was posted in Devotional and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Transformarea (1) – Fluturi sau viermi cu aripi?

  1. Nori says:

    Doamne, transforma biserica noastra intr-un camp al fluturilor!Amin!

  2. Pingback: Marul putred prin metamorfoza ajunge borhot. - Mina De Stiri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.