John Piper – Plăcerea lui Dumnezeu pentru zdrobirea Fiului

Isaia 53:10: „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.”
Nu cred că este posibil înțelegem drama centrală a Bibliei până când nu începem să simțim această tensiune. Până la venirea lui Isus Cristos, Biblia este ca o melodie a cărei disonanţă cere stăruitor o soluţie finală în armonie. Istoria răscumpărării este ca o simfonie cu două mari teme: tema pasiunii lui Dumnezeu pentru a-Și apăra și a-Și arăta Slava și tema dragostei de nepătruns a lui Dumnezeu pentru păcătoșii care au disprețuit Slava Sa.
Aceste două mari teme duc mereu mai departe, prin toată Biblia, simfonia istoriei. Ele se împletesc și se întrepătrund și știm că un extraordinar Compozitor este la lucru aici. Dar de secole, noi nu vedem rezolvarea. Ne scapă întotdeauna armonia și trebuie să așteptăm.
Moartea și învierea lui Isus Hristos sunt rezolvarea simfoniei istoriei. În moartea lui Isus cele două teme, dragostea lui Dumnezeu pentru Slava Sa și dragostea Sa pentru păcătoși, sunt soluţionate. În toate simfoniile bune au fost indicații, anticipări și sugestii la finalul soluționării. Le avem și noi în Isaia 53 ; la aceastea vreau să ne uităm, pe scurt, în cele ce urmează.
Daca vrei să citeşti întregul mesaj al pastroului John Piper despre “Plăcerea lui Dumnezeu pentru zdrobirea Fiului”, accesează linkul alăturat.
7. Placerea lui Dumnezeu pentru zdrobirea Fiului

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.