John Piper – Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia (12)


„Nu te teme, turmă mică; pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia” (Luca 12:32).
Ce promite El că dă turmei Sale mici – pentru a dovedi odată pentru totdeauna că nu doar dă cu plăcere, ci dă cu plăcere ceva important? El promite că îi dă Împărăţia lui Dumnezeu.
Ce înseamnă a ţi se încredinţa stăpânirea şi conducerea suverană a lui Dumnezeu.
Înseamnă simplu şi zguduitor şi de neimaginat că stăpânirea şi autoritatea omnipotentă a Împăratului universului va fi rezervată pentru totdeauna în dreptul numelui turmei mici a lui Dumnezeu. „Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”( 1 Corinteni 2:9) Tatăl vostru dă cu plăcere aceste lucruri turmei Sale mici.
Cine poate descrie cum va fi când ceea ce a spus Isus la ultima cină se va întâmpla?
„De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea” (Luca 22:29,30a).
Isus doreşte sa fii eliberat de această teamă.
Isus ştie că turma lui Dumnezeu se confruntă cu teama. Ştie că una dintre temeri este că Dumnezeu este acel gen de Dumnezeu care esenţialmente este mânios şi se bucură cel mai mult să-i judece pe păcătoşi şi face binele doar din constrângere şi datorie, nu din plăcere. De aceea Domnul se străduieşte în dimineaţa aceasta să ne elibereze din această teamă spunându-ne adevărul despre Dumnezeu. El a ales fiecare cuvânt pentru mângâierea şi bucuria şi pacea noastră.
„Nu te teme,
turmă
mică;
pentrucă Tatăl vostru
vă dă
cu plăcere
Împărăţia.”
Dacă vrei sa citeşti intregul mesaj al pastorului John Piper, accesează linkul alăturat
12. Tatal vostru va da cu placere imparatia

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.