Viziunea unui arhitect asupra Bibliei


Biblia este ca un palat magnific construit din piatră orientală preţioasă, cuprinzând şaizeci şi şase de camere grandioase. Fiecare din aceste încăperi este diferită de celelalte şi este perfectă în frumuseţea ei proprie, în timp ce împreună ele formează un edificiu incomparabil, maiestuos, glorios şi sublim. În Cartea Geneza noi intrăm în vestibul unde ni se prezintă imediat înregistrările lucrurilor măreţe ale lui Dumnezeu în creaţie. Vestibulul oferă acces curţilor de judecată, prin care ajungem în galeria picturilor cărţilor istorice. Aici aflăm agăţate pe perete scene de bătălie, fapte eroice şi portrete ale oamenilor bravi ai lui Dumnezeu. Dincolo de galeria de picturi găsim încăperea filosofilor, Cartea lui Iov, prin care intrăm în camera de muzică, Cartea Psalmilor, şi aici zăbovim impresionaţi de armoniile cele mai frumoase care au ajuns vreodată la urechea umană. Apoi, venim în biroul de afaceri, Cartea Proverbelor, în chiar centrul căreia stă mottoul: <>. Părăsind biroul de afaceri păşim în departamentul pentru cercetare, Eclesiastul. Apoi în conservator, Cântarea Cântărilor, unde ne întâmpină aroma plăcut mirositoare a fructelor şi florilor alese şi cel mai drag cânt al păsărilor. Atunci ajungem în observator unde profeţii cu telescoapele lor puternice cercetează descoperirea Miresei şi a Luceafărului strălucitor de dimineaţă, înainte de răsărirea Soarelui neprihănirii. Traversând ograda, venim în camera de audienţă a Regelui, Evangheliile, unde aflăm patru portrete ale vieţii Regelui Însuşi, revelându-ne perfecţiunile frumuseţii Lui infinite. Şi apoi în camera de lucru a Duhului Sfânt, Cartea Faptelor Apostolilor, şi mai departe în camera de corespondenţă, epistolele, unde îi vedem pe Pavel, Petru, Iacov, Ioan şi Iuda ocupaţi la mesele lor sub călăuzirea personală a Duhului Adevărului. Şi, în sfârşit, intrăm în încăperea tronului, Cartea Apocalipsa, şi acolo suntem fermecaţi de intensitatea puternică a adorării şi laudei adresate Regelui întronat care umple întinsa cameră. În acest timp, în galeriile adiacente şi în holul judecăţii sunt protretizate solemne scene de osândă şi splendide scene de slavă unite cu înfăptuirea venirii Regelui regilor şi a Domnului domnilor.
“Viziunea unui arhitect asupra Bibliei”, pasaj din predica “How to Study the Bible” de John MacArthur
http://www.gty.org/Resources/Sermon+Series/82_How-to-Study-the-Bible)
Traducere din limba engleza de Bogdan Sopt – B.C.B. “Harul” – Ineu, Arad.

Advertisements
This entry was posted in Devotional and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s