Malcolm Muggeridge – despre eternitate

Jurnalistul britanic, Malcolm Muggeridge (1903-1990), care şi-a irosit cei mai mulţi ani din viaţă luptând împotriva creştinismului, a capitulat în cele din urmă în faţa lui Cristos la vârsta de şaizeci şi şase de ani. Făcând cercetări amănunţite pentru a dovedi că Isus Cristos este un mit şi, în consecinţă, creştinismul este o religie falsă, Muggeridge a devenit convins de existenţa istorică a lui Isus din Nazaret şi de dumnezeirea Sa. A devenit creştin şi a folosit cercetările făcute pentru a publica prima sa lucrare de după convertire: Jesus Rediscovered (Isus redescoperit), în care mărturiseşte:
Aveam sentimentul, uneori extrem de acut, că eram un străin într-o ţară străină; un vizitator, nu un localnic… o persoană strămutată… Şi sentimentul acesta, am fost surprins să descopăr, mi-a produs un altul, de data aceasta de satisfacţie, aproape de extaz… Ar putea trece zile sau săptămâni sau luni… Se va mai întoarce acest sentiment al înstrăinării? Îmi ciulesc urechile, poate aud ceva, ca o muzică îndepărtată; privesc atent să văd o lumină foarte strălucitoare şi îndepărtată. S-a dus pentru totdeauna? Şi apoi – ah! Ce uşurare! Ca o alunecare din îmbrăţişarea somnului, ca o uşă închisă încet în urma cuiva, sau ca mersul pe vârful picioarelor în lumina cenuşie a zorilor – mă simt din nou un străin. Am ajuns astfel să înţeleg că singura şi cea din urmă nenorocire care se poate abate asupra noastră este să ne simţim ca acasă aici jos pe pământ. Atâta vreme cât suntem străini aici, nu ne putem uita adevărata ţară.

This entry was posted in Devotional and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.