John MacArthur despre cartea “Slave”

slave_macarthur TT – Q: De ce ați scris cartea Sclav?
JM – A: Am scris cartea pentru că mereu am fost preocupat de faptul că creștinii nu înțeleg cu adevărat ce înseamnă să Îl ai pe Isus ca Domn. De mai multe decade sunt într-o campanie menită să îi ajute pe oameni să înțeleagă asta. Am scris despre asta în mai multe cărți pentru că toate problemele cu care se luptă astăzi bisericile evanghelice izvorăsc din incapacitatea acestora de a înțelege implicațiile domniei lui Cristos. A cui biserică este? Cine o conduce? Cine stabilește standardul de adevăr, dreptate, ascultare și cine stabilește care este mesajul Evangheliei? Sunt toate acestea stabilite de sondaje de opinie sau de alegeri democratice, sau sunt cu adevărat semnificative domnia lui Cristos și suveranitatea lui Dumnezeu? Raspunsurile sunt simple odată ce înțelegem adevăratele implicații ale cuvântului biblic doulos – “sclav”. A spune că Isus este Domn și noi suntem sclavii Lui înseamnă să definim o relație a cărei semnificații se impune de la sine.

Nu suntem ca niște majordomi sau ospătari – ca și cum am fi agenți liberi, angajați de cineva ca să servim – ci suntem sclavi, suntem în posesia lui Cristos și obligați să Îi fim pe deplin ascultători. El ne-a cumpărat cu însuși sângele Său. El ne-a răscumpărat din robia păcatului. “Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi [sclavi] ai neprihănirii.” (Romani 6:18) Odată ce înțelegem asta o mulțime de probleme ce țin de practică și teologie pot fi rezolvate cu ușurință.

Astfel că, într-un mod semnificativ, această carte însumează și accentuează tot ceea ce am spus despre domnia lui Isus în ultimii patruzeci de ani.
Material tradus din lb. engleză de Oana Cioară

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s