John MacArthur – Cea mai importanta criza teologică a bisericilor nord americane

young restless reformed Q: Care este cea mai importantă criză teologică pe care o vedeți în prezent în biserica nord americană?

A: O problemă majoră pe care o văd este metodologia arminiană care pare să-i caracterizeze pe mulți din grupul Young, Restless, Reformed în contradicție cu crezul lor reformat.(n. tr. Young, Restless, Reformed- Tineri, Neliniștiți, Reformați este o mișcare apărută în urma unui articol cu același nume publicat de Collin Hansen în Christianity Today în 2006; scopul acesteia era să-i îndrepte pe tineri spre o teologie reformată, calvinistă )
Mi se pare o ironie tristă ca cei ce pretind că susțin o soteriologie reformată să îmbrățișeze în același timp și metode eclesiale și evanghelice care depind pe deplin de moda actuală, metodele inteligente și priceperea umană. Când pastorii se străduiesc atât de mult să fie „cool” sau „hip” sau „trendy”, crezând că prin modul în care vorbesc sau se îmbracă vor face mesajul Evangheliei mai interesant pentru cei pierduți, ei trădează o perspectivă arminiană intrinsecă. Cuvinte precum „relevanță”, „inventivitate” și „contextualizare”, au devenit cuvinte tehnice, chiar și în cercurile reformate, pentru a ajunge la cei „excomunicați”. Dar aceste cuvinte descoperă o perspectivă centrată pe om, pe care eu o consider a fi total nebiblică.
Cât de bine ar fi să se adopte perspectiva lui Jonathan Edwards din timpul Marii Treziri. Edwards a fost surprins de efectul predicării lui. El nu a manipulat trezirea (așa cum a facut-o Finney un secol mai târziu). Mai degrabă, el s-a concentrat asupra predicării adevărului și a crezut că Duhul Sfânt face lucrarea. Dacă suntem reformați în soteriologia noastră, trebuie să fim în concordanță măcar cu modul în care aceasta lucrează în eclesiologia practică – și în particular în strategia noastră de evanghelizare.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.