Bigamia în Vechiul testament: De ce spune 2 Samuel 12:8 că Dumnezeu i-a dat soţii lui David dacă a intenţionat ca bărbatul să aibă o singură soţie pentru toată viaţa?

bigamy Aceasta este una dintre întrebările care se pun foarte des de către cei care încearcă să scuze păcate de un fel sau altul. Ca să înțelegem răspunsul, haideţi să privim acest verset în context.
Şi Natan a zis lui David: «Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: »” (2 Samuel 12:7-8).

Dacă citiţi cu atenţie aceste versete, veţi observa că vorbesc despre soţiile stăpânului lui David, adică ale regelui Saul, care i-au fost date lui David de Domnul. Când David a preluat conducerea poporului Israel, întreaga casă a lui Saul a trecut în stăpânirea sa. Nu există nicio indicaţie care să specifice că vreuna dintre nevestele lui Saul a devenit soţia lui David. De asemenea, Dumnezeu îi spune lui David în acest pasaj biblic că i-a dat casa lui Israel şi casa lui Iuda. Ideea este că David ar fi putut să-şi aleagă orice femeie ca soţie din întregul regat al lui Israel.

Deşi David ar fi avut acces la întregul harem al fostului rege şi ar fi putut să-şi ia ca soţie orice femeie necăsătorită din Israel, în dorinţa lui nestăpânită, a poftit soţia altui bărbat, ajungând în cele din urmă să-l ucidă pe soţul acelei femei. David a fost asemenea bogatului din pilda pe care profetul Natan tocmai i-o spusese, care a luat prin apăsare mieluşeaua unui sărac pentru a o găti pentru oaspeţii săi, neîndurându-se să ia din turma sa.

Este adevărat că Dumnezeu a îngăduit bigamia în Vechiul Testament. În Deuteronom 25:15 scrie: „Dacă un om care are două neveste iubeşte pe una şi nu iubeşte pe cealaltă şi dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care n-o iubeşte, când va împărţi averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubeşte, în locul aceleia pe care n-o iubeşte şi care este întâiul născut”. Dar haideţi să vedem raţiunea pentru care Dumnezeu a îngăduit acest lucru. În Matei 19:4-6, citim: „Drept răspuns El [Isus] le-a zis: «Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi a zis: Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă»” Planul lui Dumnezeu pentru om a fost să aibă o singură parteneră pentru toată viaţa. Însă lucrurile au început ia o turnură diferită când Lameh şi-a luat nu o singură nevastă, ci două (vezi Geneza 4:19). Acesta este primul caz de bigamie, de pervertire a planului lui Dumnezeu pentru familie.
Văzând că Domnul Isus nu le justifică teologia, fariseii au crezut că Îl prind în capcană şi L-au întrebat de ce a poruncit Moise ca bărbaţii care descoperă ceva ruşinos la soţiile lor (la început a fost vorba doar de imoralitatea sexuală dar apoi s-a extins la orice nu-i convenea bărbatului, chiar şi gătitul mâncării care nu-i era pe plac), le pot da o carte de despărţire şi pot divorţa de ele. „Isus le-a răspuns: «Din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa»” (v. 8). Aici Isus clarifică două aspecte foarte importante:

a. De la început n-a fost aşa, adică bigamia, poligamia, divorţul sau orice altă denaturare a sensului familiei n-au existat în planul iniţial al lui Dumnezeu.
b. Împietrirea inimilor lor a dus la lucrurile în această situaţie.

Cu siguranţă, vă întrebaţi acum: Poate Dumnezeu să dea unui om ceva, sau să-i îngăduie să facă ceva, care nu a făcut parte din planul Său original? Bineînţeles! Ca urmare a nesfârşitelor plângeri şi cârtiri, Dumnezeu a trimis poporul Israel în pustie prepeliţe ca să aibă carne să mănânce. În lăcomia lor, evreii au început să mănânce carne nefriptă, adică în sânge, şi „Pe când carnea era încă în dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului şi Domnul a lovit poporul cu o mare urgie” (Numeri 11:33). Au primit de la Domnul ceea ce şi-au dorit foarte mult, dar nu ştiau cât de mult avea să-i coste. Acest mod al lui Dumnezeu de a lucra poate fi extins la multe alte domenii, de aceea trebuie să avem grijă la mofturile, plăcerile şi pornirile noastre păcătoase, pentru că frumoşii trandafiri la care visăm uneori pot avea spini foarte dureroşi.

This entry was posted in Întrebări dificile, răspunsuri corecte and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s