Jon Bloom: Șapte motive de rugăciune pentru copiii tăi

parinte cu copil În urmă cu câțiva ani, un bun prieten mi-a împărtășit șapte texte din Scriptură pe care el și soția lui le-au folosit ca să se roage pentru cele două fiice ale lor, încă de pe vremea când acestea erau foarte mici. Fetele au crescut acum. Și este frumos să vezi cum Dumnezeu a răspuns (și încă răspunde) rugăciunilor fidele și specifice ale părinților credincioși în viața acestor tinere femei evlavioase.
Obișnuiesc să folosesc și eu aceste rugăciuni atunci când mă rog pentru copiii mei. Și vi le recomand și vouă (le aveți mai jos).
Dar, bineînțeles, rugăciunile nu sunt formule magice. Nu înseamnă că doar spunem lucrurile potrivite și copiii noștri vor fi binecuvântați cu succes.
Unii părinți se roagă sincer și copiii lor devin lideri pricepuți sau învățători sau muzicieni sau atleți. Alții se roagă sincer și copiii lor primesc o dizabilitate serioasă sau boală sau pribegesc prin pustietăți în care risipesc sau pur și simplu se luptă mai mult decât alții pe plan social sau academic sau sportiv. Și adevărul este că Dumnezeu răspunde tuturor acestor rugăciuni ale părinților, dar având scopuri total diferite.
De aceea există în Biblie texte precum Ioan 9:1-3. Nu trebuie să judecăm prea repede scopurile lui Dumnezeu doar fiindcă ele s-ar opune percepțiilor noastre. Dumnezeu măsoară succesul altfel decât noi, tocmai de aceea El răspunde adesea rugăciunilor noastre în moduri neașteptate.
Deci rugați-vă pentru copiii voștri. Isus ne promite că dacă cerem, căutăm și batem, Tatăl nostru ne va da înapoi daruri bune (Luca 11:9-13), chiar dacă darurile bune nu sunt vizibile timp de 40 de ani. Și deoarece Isus obișnuia să-i întrebe pe cei ce veneau la El : „Ce vrei să-ţi fac?” (Marcu 10:51), știm că El vrea ca noi să fim specifici în cererile noastre.
Așadar, iată șapte lucruri folositoare, specifice pe care le poți cere în rugăciune pentru copiii tăi:
1. Ca Isus să-i cheme și nimeni să nu-i împiedice să vină.Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” După ce Şi-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.” (Matei 19:13-15)
2. Ca ei să răspundă cu credință chemării persistente și pline de credincioșie a lui Isus.Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9)
3. Ca ei să experimenteze sfințirea prin lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt și să își dorească din ce în ce mai mult să împlinească marile porunci.Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 22:37-39)
4. Ca ei să nu se înjuge la un jug nepotrivit în relații intime și în special în căsătorie.Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunerecul?” (2 Corinteni 6;14)
5. Ca gândurile lor să fie curate.Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8)
6. Ca inimile lor să fie înflăcărate pentru a da cu generozitate pentru lucrarea Domnului.Toţi copiii lui Israel, bărbaţi şi femei, pe care-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bună voie.”(Exod 35:29)
7. Ca, atunci când este timpul potrivit, ei să MEARGĂ!Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:18-20)
Sursă imagine şi text http://www.desiringgod.org/blog/posts/seven-things-to-pray-for-your-children
Traducere: Dana-Alexandra Leucuta

This entry was posted in Devotional and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Jon Bloom: Șapte motive de rugăciune pentru copiii tăi

  1. Pingback: Jon Bloom: Șapte motive de rugăciune pentru copiii tăi | Guarding …

  2. Pingback: Șapte motive de rugăciune pentru copiii tăi – CrestinTotal.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.