Subiectele de rugăciune pentru lunile octombrie-decembrie 2015

04 octombrie 2015: Pentru a clădi relaţii corecte – Romani 12:9-16 (10)
11 octombrie 2015: Pentru a ne asuma responsabilitatea slujirii – 2 Timotei 1:3-14 (8)
18 octombrie 2015: Pentru a crede şi a vesti adevărata Evanghelie – Romani 1:8-17 (16.17)
25 octombrie 2015: Pentru a trăi potrivit cu adevărul Evangheliei – 2 Timotei 2:15-26 (21)
……………………………………………………………………………………………………
01 noiembrie 2015: Pentru a ne împărtăşi credinţa – 1 Timotei 4:1-16 (6)
08 noiembrie 2015: Pentru a trăi în libertatea oferită de Cristos – Romani 6:1-14 (6)
15 noiembrie 2015: Pentru a fi roditori d.p.d.v. spiritual – 2 Petru 1:3-8 (8)
22 noiembrie 2015: Pentru a fi creştini responsabili – 1 Timotei 6:11-21 (11)
29 noiembrie 2015: Pentru a lua decizii sfinte – Iosua 24: 14-24 (15b)
……………………………………………………………………………………………………
06 decembrie 2015: Pentru a rămâne tari în credinţă – 1 Petru 1:3-9 (6-7)
13 decembrie 2015: Pentru a fi smeriţi – 1 Petru 5:1-11 (6)
20 decembrie 2015: Pentru a umbla în lumina lui Cristos – 1 Ioan 1:1-10 (7)
25 decembrie 2015: Mulţumire pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu – Evrei 1:1-14 (1-2)
27 decembrie 2015: Pentru a redescoperi frumuseţea rugăciunii – Matei 6:7-15 (7-8)

This entry was posted in Rugaciune and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.