10 diferenţe fundamentale între Lege şi Har

law_of_love7 “Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Duezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală” (Luca 16:16).

Legea ne desparte, ne îndepărtează şi ne izolează de Dumnezeu
Harul ne apropie de Dumnezeu, ne uneşte cu El şi ne alipeşte la El
Legea ne obligă să privim la noi înşine
Harul ne îndeamnă să privim la Dumnezeu
Legea ne obligă să recunoaştem că suntem neputincioşi şi neajutoraţi
Harul ne face să ne încredem în ceea ce Dumnezeu poate şi este dispus să facă
Legea ne face preocupaţi de sine
Harul ne preocupă cu Dumnezeu
Legea ne arată că suntem păcătoşi, nelegiuiţi şi pierduţi
Harul ne descoperă că Dumnezeu este plin de îndurare şi de o dragoste salvatoare
Legea îţi spune: FĂ!
Harul îţi spune: FĂCUT!
Legea ne oferă nelinişte, insatisfacţie, nesiguranţă
Harul ne oferă pace, odihnă şi siguranţă
Legea ne spune să ne temem
Harul ne spune să nădăjduim
Legea ne osândeşte şi pretinde pedepsă, fără milă
Harul aduce mântuire şi oferă îndurare
Legea se aşteaptă la perfecţiune din partea noastră
Harul ne oferă perfecţiunea lui Cristos în schimbul imperfecţiunii noastre

“La fel cum uleiul nu se amestecă cu apa, tot aşa nici harul lui Dumnezeu nu se poate amesteca cu Legea. Nu încercaţi să o faceţi! După cum ne-o demonstrează realitatea peisajului nostru religios, dintr-o astfel de combinaţie s-au născut “monştri”!” (Dale Ratzlaff, Sabbath in Crisis).

This entry was posted in Articole and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to 10 diferenţe fundamentale între Lege şi Har

  1. Pingback: Vreţi să rămâneţi bolnavi, egoişti, corupţi, păcăliţi, curvari, cârtitori (Gal.5/19-21), priponiţi de păcat, atrofiaţi faţă de Dumnezeu, sau vreţi vindecare, iertare, eliberare ? De ce vă place să vă asemănaţi gunoierului satan, care

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.