Căci prin har aţi fost mântuiţi…


Unul dintre copiii unor prieteni din Arad a venit la maică-sa cu un pumn de var pe care-l găsise într-o pungă şi a întrebat-o: „Mama, ce este acesta?” În loc să-i răspundă, de teamă să nu facă vreo năstruşnicie, maică-sa i-a spus: „Să nu cumva să sufli în el!” Instinctiv, copilul a suflat şi varul s-a împrăştiat pe faţa şi pe hainele lui. Până când i-a spus maică-sa să nu sufle, nici nu-i trecuse prin minte copilului să sufle în varul acela, dar porunca l-a făcut conştient de tentaţia încălcării ei.
În Romani 7:8-10, Pavel scrie: „N-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: «Să nu pofteşti!» Apoi păcatul a luat prilejul, a făcut să se nască în mine, prin poruncă tot felul de pofte, căci fără Lege păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar când a venit porunca, păcatul a înviat şi eu am murit. Şi porunca, ea care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.
Ne-a dat Dumnezeu o Lege care să ne condamne la moarte? Nu spune Biblia că toate darurile bune şi desăvârşite se pogoară de sus de la Tatăl luminilor? (cf. Iacov 1:17). Pavel clarifică: „Legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună” (Romani 7:12). Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ştiut că noi nu putem să facem nimic fără El şi că suntem complet neputincioşi. Dar prin Lege a vrut să ne demonstreze că nu putem să facem binele şi nu putem să nu facem răul atunci când trăim fără El. Îl găsim pe Pavel în Romani 7:14-24 zbătându-se între Legea lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită, şi firea lui pământească, iar lupta e atât de mare că strigă disperat: „O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte?” (v. 24). Şi apoi, conştient că doar prin Isus Cristos poate avea viaţă, eliberare şi pace strigă din nou: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru… În adevăr, Legea Duhului de viaţă în Cristos Isus m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii” (Romani 7:25a, 8:2).
Când ne-a văzut Dumnezeu cum ne zbatem în neputinţa noastră de a-I fi pe plac, El ştiind ce putem să facem şi ce nu, L-a trimis pe Fiul Său să ne salveze. Ioan spune în prologul Evangheliei sale: „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos” (Ioan 1:17). Observaţi subtilitatea afirmaţiei? Legea ne-a fost dată, dar harul a venit la noi. Legea ne-a fost expusă din mijlocul fulgerelor şi tunetelor de pe Muntelui Sinai, dar Isus Cristos, întruparea harului lui Dumnezeu, a coborât la noi să ne salveze.

This entry was posted in Articole and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.