Centralitatea lui Cristos – Prezentare expozitivă a Epistolei lui Pavel către coloseni

Bebe Ciausu - coperta Coloseni Centralitatea 2 Comentariile biblice au constituit dintotdeauna una dintre uneltele cele mai valoroase ale acelora care doresc să studieze în mod serios Cuvântul lui Dumnezeu.
Până nu de mult însă, cititorului român i-au lipsit aproape cu desăvârşire astfel de resurse. Treptat, această nevoie a început să fie acoperită într-o anumită măsură prin traducerea în limba română a unor comentarii scrise de autori străini. Este o bucurie deosebită să constatăm însă că piaţa de carte creştină din România începe să includă şi comentarii biblice de o excelentă calitate realizate de autori români, comentarii care, în mod inevitabil, au o tangenţă mai directă cu nevoile şi contextul teologic al bisericilor din România. Din această categorie face parte şi lucrarea de faţă – o lucrare care se remarcă prin câteva calităţi deosebite. Aşa cum subtitlul său clarifică, ea este o „prezentare expozitivă” a textului biblic, aducând în centrul atenţiei temele majore ale epistolei, cu un accent deosebit pe cuvintele, sintagmele şi frazele importante ale epistolei.
Autorul este interesat de detalii, atât de cele mai tehnice, cum ar fi interacţiunea cu textul grecesc ş.a., cât şi de cele mai puţin tehnice, precum latura aplicabilă a textului biblic, însă acestea sunt prezentate cititorului numai în măsura în care ele ajută la elucidarea temelor centrale ale epistolei, astfel încât lucrarea să ofere o lectură plăcută şi accesibilă. În plus, abordarea expozitivă a Epistolei către coloseni facilitează şi interacţiunea constantă cu elemente importante din hermeneutica biblică, teologia sistematică sau chiar din teologia istorică. Un alt merit indubitabil al lucrării de faţă este şi interacţiunea largă (mai ales în notele de subsol) cu literatura de specialitate disponibilă pe plan naţional şi internaţional, aşa încât cititorul este ajutat nu numai să beneficieze de roadele altor studii teologice de valoare, dar şi să discearnă între punctele de vedere prezentate. Departe însă de a rămâne un tratat strict academic, lucrarea lui Bebe Ciauşu abundă în ilustraţii alese cu grijă şi mai ales în aplicaţii practice şi de actualitate, menite să dea viaţă demersului teologic.
Nu în ultimul rând, este cu adevărat remarcabil modul în care autorul reuşeşte să integreze resursele poeziei şi imnologiei creştine (mai ales pe cele izvorâte din contextul românesc), aşa încât lucrarea dobândeşte şi o încărcătură poetică şi doxologică aparte. Avem încredinţarea că cei care vor lectura cu atenţie şi în duh de rugăciune paginile acestei cărţi vor avea ocazia să redescopere profunzimea şi actualitatea uneia dintre scrierile relativ succinte, dar atât de valoroase ale Noului Testament – Epistola lui Pavel către coloseni. Confruntarea creştinilor cu ideologia vremii, cu formalismul şi legalismul religios, cu deviaţii în actul închinării (Coloseni 2) nu sunt deloc străine generaţiei noastre şi zonei geografice în care Dumnezeu a îngăduit să trăim. În astfel de vremuri şi împrejurări este atât de important să descoperim în mod proaspăt pledoaria Epistolei lui Pavel către coloseni pentru centralitatea şi supremaţia lui Cristos în toate lucrurile (Coloseni 1), dar şi implicaţiile practice ale acestor convingeri pentru viaţa personală, familială şi publică (Coloseni 3-4).

Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe, prodecan al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara; păstor al Bisericii Baptiste „Betel” din Timişoara

This entry was posted in Carti / Ce am citit in ultima vreme and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.